Hoppa till sidans innehåll
Foto: JOHAN BERNSTR…M

Jämställd förening tilldelas 20 000 kronor

I samband med höstens Idrottsforum I Varberg kommer ett stipendium på 20 000 kronor att delas ut till en halländsk idrottsförening som arbetar aktivt med jämställdhet.
 • Uppdaterad: 02 OKT 2018 10:10

I samband med höstens Idrottsforum på Varbergs Kusthotell kommer en halländsk idrottsförening att premieras med 20 000 kronor för sitt jämställdhetsarbete. Stipendiet ”Jämställd förening” delas ut i samarbete med Stadium, genom kampanjen ”Fill the stadium” som genomförs i samverkan med Riksidrottsförbundet.

Läs mer på: stadium.com/jointhemovement/

De föreningar som anmäler intresse att delta i utnämningen av Jämställd förening kommer att kontaktas av sin idrottskonsulent, för att gå vidare med en ansökan. Denna kommer att bestå av frågor om såväl nyckeltal kring jämställdhet, samt beskrivning av eventuella  arbetsmetoder, policys och jämställdhetsprojekt − och hur föreningen på andra sätt arbetar med jämställdhet.

Utifrån ansökningarna nomineras sedan föreningar som får gå vidare med en presentation och berätta om sin verksamhet på höstens Idrottsforum 23 - 24 november 2018, där stipendiaten utses.

Vid frågor kontakta:

This is a mailto link

 

Riksidrottsförbundets mål för en jämställd idrott

Jämställdhet är en av utvecklingsresorna i idrottsrörelsens Strategi 2025. Det övergripande målet för idrottens jämställdhetsarbete är att kvinnor och män ska ha samma makt att forma idrotten och sitt deltagande i idrottsrörelsen.

 

 • Det ska finnas lika möjligheter för alla, oavsett kön, att utöva och leda idrott.
  - Alla som vill, oavsett kön, ska få vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet. Idrotten ska utforma verksamheten så att den ger alla som deltar en trygg gemenskap.

 • Flickor och pojkar, kvinnor och män, ges lika möjligheter och villkor att utöva och leda idrott.
  - Det kräver att resurserna fördelas likvärdigt och rättvist till flickors och pojkars samt kvinnors och mäns idrottande. Båda könen ska ha tillgång till kompetenta tränare och ledare samt likvärdiga förutsättningar för träning och tävling, såsom tillgång till anläggningar, träningstider och ekonomiska resurser. Kvinnor och män, flickor och pojkar ska i större utsträckning ges förutsättningar att träna och tävla tillsammans.
       
 • Kvinnors och mäns, flickors och pojkars idrottsutövning värderas lika och prioriteras på ett likvärdigt sätt.
  - Det innebär till exempel att kvinnors och mäns idrottsutövning tilldelas resurser efter samma principer och att idrottsrörelsen ger kvinnors och mäns idrottande samma uppmärksamhet i forskning, utbildning och kommunikation.

 • Kvinnor och män har lika stort inflytande i beslutande och rådgivande organ. Inget kön ska vara representerat med mindre än 40 procent.
  - Rådgivande organ är till exempel kommittéer, råd, referensgrupper och delegationer.

 • Fördelning av uppdrag, arbetsformer och villkor för beslutsfattande utformas så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att medverka och påverka.
  - Både kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas då tillvara och får påverka och utveckla idrotten.

 • Jämställdhetsperspektivet ska vara införlivat i den dagliga verksamheten och genomsyra alla verksamhetsområden.
  - Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhet beaktas i en verksamhets ordinarie planering och beslut, i ordinarie underlag, av ordinarie instanser och personer. Jämställdhet skapas i vardagliga handlingar och genom beslut där både kvinnor och män deltar.

 

Läs mer på: rf.se/jamstalldhet/

 

                              

Skribent: Lotta Andersson
Epost: This is a mailto link

Kontaktperson

Åsa Agmyr
utbildningsansvarig
SISU Idrottsutbildarna
Hallands Idrottsförbund
This is a mailto link
070-341 40 03

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress:
Idrottens Hus Q, Spetsvinkelg 23
302 50 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link