Hoppa till sidans innehåll

Ge stöd till idrottens studieverksamhet!

2016-11-29 11:33

Möjligheten för bildning och utbildning av ideella idrottsledare i Halmstad kommun riskerar att försämras. Halmstad kommuns kulturnämnd föreslår att SISU Idrottsutbildarna inte kommer att erhålla stöd för föreningars bildningsverksamhet.
  • Uppdaterad: 29 NOV 2016 11:55

Sedan 2007 saknar SISU Idrottsutbildarna ett generellt stöd för folkbildningsverksamhet i Halmstad. Ett stöd som andra studieförbund med all rätt får. Riksdagen beslutade 2015 om en förordning för Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna att fördela statsbidrag till lokal bildningsverksamhet i likhet och jämställt med Folkbildningsrådet. Den negativa särbehandlingen i Halmstad kommun av en så viktig folkbildningskraft som SISU Idrottsutbildarna utgör är oroande och helt orimlig.

Svensk Idrott har påbörjat en ny resa mot framtiden – Svensk Idrott 2025. Vi vill utveckla verksamheten så att barn, unga, vuxna och äldre väljer att idrotta i en väl fungerande förening med sunda värderingar. Bildning och utbildning är nödvändiga ingredienser för att skapa framtidsorienterade samtal i föreningarnas klubbstugor, vid gräsytor, i hallar, ja överallt där idrott skapas. Ett mervärde utöver dagliga idrottsaktiviteter. Här vill vi göra skillnad och med likvärdigt stöd som övriga studieförbund kan vi snabba på utvecklingen. 

Den demokratiskolning som sker inom idrotten genom vårt eget studieförbund, SISU Idrottsutbildarna, är unik. Behoven av att t ex bilda och utbilda nya barn- och ungdomsledare inom idrotten ökar i dag allt mer. Kompetensutveckling av befintliga ledare behöver stärkas. Ett nytt ledarskap, som tar sin utgångspunkt i riktlinjer för barn- och ungdomsverksamhet, växer fram.

I Halmstad kommun finns idag över 250 idrottsföreningar med tusentals ideella ledare. Under 2015 deltog närmare 8 000 deltagare, aktiva och ideella aktivitets- och organisationsledare i verksamhet arrangerad av idrottens eget studieförbund i Halmstad. 56 procent av deltagarna var män, 44 procent kvinnor. SISU Idrottsutbildarna når 4 500 unika personer, 30 procent av all folkbildningsverksamhet som bedrivs av studieförbund i Halmstad kommun! 

Vi uppmanar Kulturnämnden i Halmstad kommun att lägga ett nytt förslag och genom SISU Idrottsutbildarna ge stöd till idrottsföreningars utveckling och bildningsverksamhet.

 

Björn Eriksson
Ordförande Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Ulf Järphag
Ordförande Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland

Olle Kristenson
Distriktsidrottschef Hallands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna Halland

                

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Halland
Box 93
301 03 Halmstad

Besöksadress:
Idrottens Hus Q, Spetsvinkelg 23
302 50 Halmstad

Kontakt:
Tel: 035177400
E-post: This is a mailto link