Hoppa till sidans innehåll

Idrottslyftet - Idrotten Vill


Utveckla verksamheten så att idrotten gör som Idrotten vill

Möjlighet till utveckling av Er barn och ungdomsverksamhet genom Idrottslyftet
Möjlighet till utveckling av er barn- och ungdomsverksamhet genom Idrottslyftet.

Med ett gott stöd av SISU Idrottsutbildarna kan din förening ta ett helhetsgrepp för att utveckla er barn- och ungdomsverksamhet med utgångspunkt i Idrotten vill. Genom en skattning följt av en analys av föreningens upplevda nuläge identifieras behov som i sig utmynnar i en utvecklings- och utbildningsplan. Inom ramen för dessa insatser finns möjlighet att söka ekonomiskt stöd för genomförandet. Alla målgrupper kan ges möjlighet till stöd om behov identifieras – aktiva, tränare och ledare, föräldrar, grupper och föreningen själv.

IDROTTEN VILL
SISU Idrottsutbildarnas del av Idrottslyftet handlar om att stödja och hjälpa föreningarna att utveckla sin barn- och ungdomsverksamhet så att den uppfyller intentionen i Idrotten Vill.

Idrotten vill-1

Idrotten vill - filmen 

 Dokumentet - kortversion

FilmenSKATTNINGSVERKTYGET
  

För att säkra att riktlinjerna i Idrotten vill följs på ett så bra och effektivt sätt som möjligt har SISU Idrottsutbildarna tagit fram två verktyg:

Skattningsverktyget  - Skrivbar PDF (2014-11-19)

Skattningsverktyg_skrivbarPDF-1-bild

Analysverktyget - Skrivbar PDF (2014-11-19)

Analysh-ftet_skrivbarPDF-1-bild

Skattningsverktyget är en nulägsanalys
som består av sex olika ämnesområden:
- Föreningens styrdokument
- Fysisk miljö
- Social miljö
- Tränare/Ledare
- Aktiva/Utövare
- Idrottsträningen

Föreningen väljer själv ifall Ni vill skatta all barn- och ungdomsverksamhet
(7-25 år) eller något speciellt valt av de tre olika åldersspannen.          

Analysverktyget är ett hjälpmedel för föreningar att kartlägga och analysera sin barn- och ungdomsverksamhet
i syfte att skapa ett bättre underlag för beslutsfattande kring Idrottslyftet.

Med analysen kan man se vilka delar i Idrotten Vill som föreningen behöver mest hjälp med. De olika områderna kan sedan användas som utgångspunkt, i sin helhet eller utifrån valda delar, då föreningen söker stöd från SISU Idrottsutbildarnas
område för Idrottslyftet.

   

Vi skattar med Wilda och Valter - Skrivbar PDF 

Skatta tillsammans med Wilda och Walter-1

Skattningsverktyg för unga aktiva (7 - 12 år)

Tyck till!Skrivbar PDF

Tyck till - Skattning Ungdomar-1

Skattning för äldre barn och ungdomar

 

 

 

Skatta föreningens mångfaldsarbete Skrivbar PDF

Bidrar vår förening til mångfald-1

Skatta föreningens jämställdhetsarbete Skrivbar PDF

Utveckla verksamheten genom jämställdhet-1IDROTTSLYFTET
När skattnings- och analysarbete är gjort är föreningen berättigad att söka medel från SISU Idrottsutbildarnas målområde för Idrottslyftet.
Här är det föreningens idéer som styr ansökans innehåll men den ska ha en tydlig koppling till Idrotten Vill.
 

  rod_webb

 

   

Är Ni intresserade av detta arbete eller vill veta mer om något av momenten?

Kontakta din SISU-konsulent

Uppdaterad: 07 JUN 2016 15:41
Skribent: Frida Yttergren

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Gotland
Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress:
Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:
Tel: +46498207050
E-post: This is a mailto link