Hoppa till sidans innehåll

Värdefull Idrottsförening


Din förening – en viktig kugge i hjulet!
Alla idrottsföreningar bedriver ett viktigt arbete. Ni möter en stor del av Gotlands barn och ungdomar i er verksamhet och för många av dem är föreningen, näst efter hemmet och skolan den viktigaste uppfostringsmiljön. Hos er utövar de inte bara idrott, de får även trygghet, social gemenskap och lära sig respektera andra medmänniskor. Nu erbjuds din förening hjälp med att säkerställa kvaliteten inom er barn- och ungdomsverksamhet och bli certifierad som Värdefull Idrottsförening. Certifieringen blir ett bevis på att er barn- och ungdomsverksamhet håller god kvalitet. Den får betydelse för föreningens medlemmar samt när ni rekryterar ledare och aktiva. Några gotländska IF har tagit fram en vision och värdegrund för sin förening. Läs mera...

På Gotland har vi idag elva Värdefulla Idrottsföreningar: Fårösunds GoIK, Visby Tennisklubb, Gotlands Bro OK, IF Hansa-Hoburg, Klintehamns IK, Wisby Simsällskap, Bro SK, Endre IF, Levide IF, Visby Roma HK Ungdom och Visborgs OK.

Vi arbetar tillsammans
Satsningen Värdefull Idrottsförening bedrivs av SISU Idrottsutbildarna och är kopplad till idrottens nationella satsning Värdefullt.

SISU Idrottsutbildarna är er kontakt i kvalitetsarbetet. De ger er förslag på metoder och verktyg samt erbjuder processledning om ni önskar, men det är förstås föreningen som gör jobbet, utvecklas och blir ännu bättre.

Arbetet följer en modell i 4 steg. I steg 3 blir idrottsföreningen certifierad och premieras. Vill IF inte gå igenom alla steg går det utmärkt att använda vårt material till det som efterfrågas.

Steg 1
SISU Idrottsutbildarna anordnar en första träff med IF där arbetet startar utifrån den nationella satsningen på Värdefullt. En nulägesanalys görs även vad gäller nuvarande verksamhetsidé (§ 1 i stadgarna).

Steg 2
IF arbetar själva eller med hjälp av SISU Idrottsutbildarna och tar fram:

- en tydlig verksamhetsidé
- en värdegrund (vilka värderingar som verksamheten ska grunda sig på)
- riktlinjer för barn- och ungdomsverksamheten
Reviderar eller skriver policydokument inom följande områden:
- tobak, alkohol/droger, doping och trafiksäkerhet

För att dokumenten ska bli verklighet upprättasen plan för förankringen av värdegrund, riktlinjer samt policydokumenten inom den egna IF.

Steg 3
IF presenterar sina dokument för SISU Idrottsutbildarna och blir certifierade som Värdefull Idrottsförening. Föreningen premieras och får ett certifieringsdiplom. Kvalitetsmärkningen kommer även att synas på Gotlands Idrottsförbund/SISU hemsidor.

 Steg 4
Uppföljning. Årligen genomförs en uppföljning för att säkerställa kvalitetsnivån. Målet är att föreningen ska fortsätta att vidareutvecklas och stimuleras till ökade insatser inom barn- och ungdomsverksamheten.

Kontaktperson:
Jan Christoffersson
E-post: This is a mailto link Tel: 20 70 54

Uppdaterad: 17 JAN 2018 14:14 Skribent: Jan Christoffersson

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Gotland
Box 1030
621 21 Visby

Besöksadress:
Färjeleden 5
621 58 Visby

Kontakt:
Tel: +46498207050
E-post: This is a mailto link