Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom


”Kursens största styrka är att den sätter helhetssynen och det långsiktiga barnperspektivet i fokus.” Michail Tonkonogi, prof i Medicinsk vetenskap, Högskolan Dalarna.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom utgår ifrån allsidighet som grund, lek som form, glädje och långsiktig utveckling som mål. Det är en temakurs som kompletterar och fördjupar SISU Idrottsutbildarnas utbildningar Plattformen – barn och ungdom samt Grundtränarutbildning (GTU) och motsvarande utbildningar hos specialidrottsförbunden.

ÅFT vänder sig till dig som vill träna barn och ungdomar med rätt allsidig fysisk uppbyggnadsträning för långsiktig utveckling. För dig som vill minska skaderisken och förbättra teknikinlärningen hos barn och ungdomar. ÅFT bygger på god vetenskaplig forskningsgrund med inslag både från ny och gammal väl beprövad kunskap inom området

 

Mål och syfte
Idag är det välkänt att en allsidig, lekfull och åldersanpassad fysisk aktivitet är en absolut nödvändig förutsättning för barns fysiska, psykiska och sociala utveckling. För att kunna erbjuda barn och ungdomar fysisk aktivitet som bygger på deras egna specifika behov och förutsättningar krävs det att du som tränare och ledare inom barnidrott har de kunskaper om barnens utveckling som är nödvändiga för at kunna välja rätt träningsmetoder och former.  

Under temakursen kommer du som tränare att ges möjlighet att förstå, förklara, visa och genomföra allsidig fysisk träning med hänsyn till individens biologiska ålder före och under puberteten. Du kommer också kunna sätta det i ett helhetssammanhang och i ett långsiktigt perspektiv. Efter kursen kommer du ha en grundläggande kunskap om hur du ska bedriva god allsidig fysisk uppbyggnadsträning för barn och ungdomar. Kursformen blandas av teori, praktik, gruppövningar och diskussioner.

SISU Idrottsutbildarnas mål är att du som tränare, ledare och alla barn och ungdomar ska trivas och må bra inom idrotten.

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom består av följande moment:

  • Helhetssyn och sammanhang
  • Styrketräning för barn och ungdom
  • Uthållighetsträning för barn och ungdom
  • Koordinations-, snabbhets- och rörlighetsträning för barn och ungdom
  • Integrering av åldersanpassad fysisk träning samt långsiktig planering av träningsprocessen

 


Förkunskaper
Rekommenderad förkunskap är att du har någon form av baskunskap i tränarskap och träningslära. 

 


Övrigt

  • I samverkan med Högskolan Dalarna finns möjlighet att för godkända kursdeltagare i SISU Idrottsutbildarnas ÅFT-utbildning examineras för att kunna erhålla motsvarande 1,5 högskolepoäng. Mer information får du från det SISU-distrikt som du har kontakt med angående ÅFT-utbildningen.
  • Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom är en utbildning utvecklad av Michail Tonkonogi tillsammans med SISU Idrottsutbildarna – idrottens eget studieförbund
  • Kursen genomförs under två dagar och sker på distriktsnivå. Kursen kan även erbjudas direkt till ditt SF och din förening. Utbildarna är utbildade och godkända av SISU Idrottsutbildarna riks.

 


Kurslitteratur: Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom.

 

Åldersanpassad fysisk träning för barn och ungdom

 

Hitta och sök våra utbildningar här

För mer information kontakta:

Du som tillhör en idrottsförening eller SDF kontaktar ditt SISU-distritkt

Du som tillhör ett SF/MO kontaktar: 
Kristiina SagbrandtProjekt- och processledare
SISU Idrottsutbildarna

Uppdaterad: 2017-04-27 17:23
Skribent: Anna-Lena Moberg

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
E-post: This is a mailto link