Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Allas rätt att vara med


sisu-normkritiskt-varamed

”Idrottsrörelsen ska erbjuda alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska eller psykiska förutsättningar, en positiv, hälsofrämjande och utvecklande idrottsmiljö.”

Ur Idrotten Vill

Allas rätt och mångfald handlar om att lyfta fram olikheter och variationer hos en individ utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning, funktionsnedsättning, religion och ålder.

Mångfald handlar om våra inre egenskaper, och dessa olikheter och egenskaper innebär nästan alltid något positivt för vår verksamhet. Vi behöver bara vara lyhörda och bli ännu bättre på att ta tillvara varje individs unika kompetens och personlighet.

Det absolut bästa vi alla kan göra för att medverka till Allas rätt inom idrotten, är att alltid bemöta alla barn och ungdomar, aktiva, ledare, funktionärer, föräldrar och alla andra vi möter med samma respekt och värdighet.

För en idrottsledare/tränare är det viktigt att se varje individs utveckling och potential både som individ och i grupp. Därför betyder ledarskap, ditt ledarskap, och kamratskap oerhört mycket i arbetet med likabehandling. Vi måste lära oss att förstå och se varje människa för VEM man är och inte vad man är.

Precis lika viktigt som rekryteringen av ledare och tränare till verksamheten är rekryteringen till styrelsen. Dessa två påverkar också varandra. En bredd av ledamöter i styrelsen kommer även underlätta bredden i rekryteringen av ledare, och tvärtom. En jämställd organisation och en mångfald av olikheter skapar bredare och vidare perspektiv.

Några goda exempel

Vill du veta mer? Vill du jobba aktivt med dessa angelägna frågor?

Kontakta gärna oss så hälper vi till. Kontakta det SISU - distrikt som din förening tillhör. Tillhör du ett SF/MO kontaktar du Maria Ståhl, projektledare hos SISU Idrottsutbildarna.

Uppdaterad: 2017-02-16 14:40
Skribent: Anna-Lena Moberg

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
E-post: This is a mailto link