Hoppa till sidans innehåll

Vi är idrottens eget studieförbund.

Vi utbildar, bildar och utvecklar svensk idrott

Vad idrottsrörelsen vill


hoppande barn

Den svenska idrottsrörelsens gemensamma vision är
"Svensk idrott - världens bästa"

Svensk idrott vill vara bäst i världen på alla nivåer. Vi vill ständigt utvecklas och förbättras till både form och innehåll. Det bygger på en självstyrande  och samlad idrottsrörelse med starka förbund och föreningar och en utbildningsverksamhet i världsklass.

För att nå fram till den visionen är idrottens idéprogram, Idrotten vill, vår ledsagare. I Idrotten vill finns följande fyra gemensamma värderingar:

 • Glädje och gemenskap
  är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all
  verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

 • Allas rätt att vara med
  innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsätt-
  ningar. Alla som vill oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

 • Demokrati och delaktighet
  föreningsdemokrati innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att all som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

 • Rent spel
  och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför
  idrottsarenan.

Här kan du ladda hem Idrotten vill, kort version (pdf).

Uppdaterad: 23 MAR 2018 13:49

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna
Box 11016
100 61 Stockholm

Besöksadress:
Skansbrogatan 7
118 60 Stockholm

Kontakt:
Tel: 08-6996000
E-post: This is a mailto link