Hoppa till sidans innehåll

Lärgrupp


ILärgruppen är metodiken självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt i varje grupp. Lärande sker i planerade studier över tid med utgångspunkt från ett lärande material som alla deltagare har tillgång till. Dialogen, mötet och samtalet är centralt och präglas av ledorden "Att lära av varandra" men också "Lära varandra". Lärandet sker i miljöer anpassade för lärgruppens arbete.

En Lärgrupp ska bestå av ett lämpligt antal deltagare med hänsyn till ämnet, upplägg för att alla ska ges möjlighet till ett aktivt deltagande. Ur inlärningssynpunkt är 5-8 deltagare en idealisk gruppstorlek. Däremot kan det vid särskilda fall vara skäl till att ha fler eller färre deltagare i en Lärgrupp. Du kan givetvis rådfråga din konsulent om du är osäker på vad som är lämpligt.

För att räknas som en Lärgrupp ska följande uppfyllas:    

  • Det ska finnas en inriktning/ett tema och en plan som inkluderar en tidsplanering.
  • Det ska finnas en av SISU Idrottsutbildarna godkänd lärgruppsledare.
  • Lärgruppsledaren är i regel utbildad av SISU Idrottsutbildarna.
  • Minst tre deltagare inklusive lärgruppsledare ska delta.
  • Lärgruppen ska pågå minst en utbildningstimme.

Bjud gärna in en fackman eller gör studiebesök! Samverkan med annan lärgrupp kan tillföra lärgruppen värdefull kunskap och vidga perspektiven.Lärgrupp på distans                                                                     
Lärgrupper kan bedrivas helt eller delvis på distans och då gäller samma grundregler som för vanliga lärgrupper. Kravet är att man varit uppkopplad i det "virtuella klassrummet". Är distansinslagen betydelsefulla för studierna kan lärgrupp rapporteras som "distanslärgrupp" även om mindre än 50 procent av tiden genomförts på distans.

Avgränsnings/ej rapporteringsbar verksamhet                                 
Ingen utövande idrottsverksamhet eller reguljär föreningsverksamhet kan godkännas som rapporteringsbar för statsbidrag.

Du kan även anmäla via telefon samt om du har frågor, genom att kontakta din Idrottskonsulent


Anmälningsblankett

Anmälningsblankett skrivbar PDF  ( Måste skrivas ut och skrivas under. Originalhandling!)

Redovisningsblankett

Redovisningsblankett skrivbar PDF ( Måste skrivas ut och skrivas under. Originalhandling!)

 

 

SISU:s logotype för nedladdning och placering på inbjudningar, anslag m m

Uppdaterad: 23 JUN 2016 10:52
Skribent: Iréne Andersson

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen
Idrottens hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link