Hoppa till sidans innehåll

Inbjudan till 5 steg mot en jämställd och inkluderande idrott

2018-02-02 13:43

12 mars 2018, kl. 09.00-17.00. GRUNDUTBILDNINGEN riktar sig till dig som ska bära frågor om jämställdhet och inkludering inom förbundet eller distriktet. Du som vill lära dig mer om hur normer, såsom maskulinitetsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer. Till exempel normer i styrelserum, omklädningsrum och tävlings/träningsarena. Sista dag för anmälan 12 februari 2018
  • Uppdaterad: 2018-02-02 13:46
  • 2018-03-12 09:00 - 17:00
  • Östersund (återkommer om lokal)
  • 250 kr
  • Lunch/fika och material ingår.
  • Återbud senare än en månad före kursstart debiteras full avgift.

Läs mer i Inbjudan och anmälan här

Frågor SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen:

Nina Jonsson This is a mailto link  070-208 69 32

Svensk Idrott har enats om en förflyttning mot 2025. I detta arbete är målen livslångt idrottande, Idrottens värdegrund är vår styrka, idrott i förening samt idrotten gör Sverige starkare direkt avgörande eftersom de tillsammans tar hänsyn till en avgörande helhet. För att en framgångsrik förflyttning ska kunna ske mot dessa mål är kompetens kring jämställdhet och inkludering en framgångsfaktor. Som ett kompetensutvecklingsstöd har därför utbildningarna 5 steg till en jämställd och inkluderande idrott samt Fortsättningskurs i jämställdhet och inkludering utformats.


5 steg till inkludering är en grundkurs i jämställdhet och inkludering som berör alla diskrimineringsgrunder: kön, sexuell läggning, könsidentitet och uttryck, ålder, etnisk bakgrund, funktionsförmåga, religion och annan trosuppfattning samt social bakgrund/klass. Utbildningen ger ökad kunskap i hur normer som könsnormer, heteronormer och vithetsnormer präglar våra idrottsmiljöer, hur det går att få syn på utmaningar i den egna miljön och ger en bakgrund till varför ett normmedvetet synsätt är en förutsättning för att idrotten ska vara relevant och intressant för många även i framtiden- bortom 2025.

Kursen ger, utöver baskunskap om normers påverkan i idrotten, tid för reflektion och samtal om nuläget i den egna miljön och konkreta verktyg för förändring och identifikation av handlingar som måste till för att förändring ska ske. Kursen kopplar ihop utvecklingsresorna i strategi 2025, Jämställdhet för en framgångsrik idrott och En inkluderande idrott för alla, med de tre andra utvecklingsresorna och med den idrottsliga vardagen. Kursens syfte är att ge inspiration och exempel på hur andra jobbat med att få syn på egna normer och ta modiga och nödvändiga steg framåt. En introduktion av den nya plattformen ”Inkluderande idrott- normer, kunskap, inspiration” ingår.

Skribent: Iréne Andersson
Epost: Adressen Gömd

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Jämtland-Härjedalen
Idrottens hus, Box 384
831 25 Östersund

Besöksadress:
Sollidenvägen 62 B
831 39 Östersund

Kontakt:
Tel: +46104764200
Fax: +4663511705
E-post: This is a mailto link