Hoppa till sidans innehåll

Värdefulla värdegrunder


Hur gör vi svensk idrott till världens bästa?

Det finns mängder med verktyg och metoder som kan underlätta för dig och din förening när ni vill samtala och fundera kring hur barn- och ungdomsidrott ska bedrivas.

Vad vill du och din förening förknippas med för värden? Vad är värdefullt för er? Det är alltid angeläget och aktuellt att jobba med värderingsfrågor, såväl inom idrotten som i hela samhället.

Vi på SISU Idrottsutbildarna kan ge stöd och kraft åt föreningar och förbund som vill lyfta och utveckla värderingsarbetet. Kontakta oss för tips och ideer >>>

Idrottens värdegrund

Idrottsrörelsen har kommit överens om en gemensam värdegrund som all verksamhet ska utgå ifrån:

Glädje och gemenskap

Glädje och gemenskap är starka drivkrafter för att idrotta. Vi vill bedriva och utveckla all verksamhet så att vi ska kunna ha roligt, må bra och prestera mera.

Demokrati och delaktighet

Föreningsdemokratin innebär att alla medlemmars röst har lika värde. Delaktighet innebär att alla som deltar får vara med och bestämma om och ta ansvar för sin verksamhet. Demokrati och delaktighet ska utövas jämställt och oavsett bakgrund.

Allas rätt att vara med

Alla rätt att vara med innebär att alla som vill ska kunna vara med utifrån sina förutsättningar- Alla som vill, oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion, ålder, kön eller sexuell läggning samt fysiska och psykiska förutsättningar, får vara med i föreningsdriven idrottsverksamhet.

Rent spel

Rent spel och ärlighet är en förutsättning för tävlande på lika villkor. Det innebär att hålla sig inom ramarna för överenskommelser och en god etik och moral. Att verka mot fusk, doping och en osund ekonomi, mot mobbning, trakasserier och våld såväl på som utanför idrottsarenan.

Värdefulltstämpla föreningens arrangemang

I SISU Idrottsutbildarna Norrbottens satsning på Värdefullt finns möjlighet för föreningar att Värdefulltstämpla sitt/sina arrangemang. På så sätt visar din förening att ni står bakom idrottens gemensamma värdegrund.

Tips! Titta på Idrottens och tränarens himmel och helvete

Ta gärna en titt på sidan om UR:s programserie Idrottens och Tränarens himmel och helvete. Här finns många filmklipp och samtalsplaner med mera. Bra verktyg för din förening.

På SISU Idrottsutbildarnas centrala webb finns länkar till programserien Idrottens och Tränarens himmel och helvete, samtalsplaner och mycket annat>>>

Kontakt

Vill du veta mer - kontakta oss. >>>

Uppdaterad: 2017-06-26 14:07
Skribent: Anna-Lena Moberg

 

 

Postadress:
SISU Idrottsutbildarna Norrbotten
Kronan A3
974 42 Luleå

Besöksadress:
Idrottens hus, Kronan A3
974 42 Luleå

Kontakt:
Tel: 070-600 77 32
E-post: This is a mailto link