Hoppa till sidans innehåll

Utbildningsupplägg


Upplägg för utbildningar från och med vt -14
Följande fyra utbildningar ska genomföras en gång per termin:

IdrottOnline klubb - Hemsida - Grund (reviderad 20140121)

IdrottOnline klubb - Hemsida - Fortsättning (reviderad 20140121)

IdrottOnline klubb - Administration - Grund (reviderad 20140121)

IdrottOnline klubb - Administration - Fortsättning (reviderad 20140121)

Följande utbildningar är frivilliga, men bra om ni erbjuder en gång om året eller vid behov:

IdrottOnline klubb - Kassör - Tema (tillagd 20140121)

IdrottOnline klubb - Gruppansvarig ledare/tränare - tema (tillagd 20140121)

IdrottOnline klubb - Workshop - Tema
(Här väljer ni själva inriktning på workshopen och hur lång tid. Be deltagarna att skicka in önskemål på vad som ska tas upp)

Intyg finns dels att använda som kopplat dokument i Utbildningsmodulen (Dokumentmallar), men du kan också skriva ut och hantera Intyget manuellt:

Intygsmall

IdrottOnline är en av våra gränsöverskridande utbildningar inom SISU Idrottsutbildarna och ska därför liksom IFL, GTU och Plattformen också marknadsföras och genomföras på liknande sätt över hela landet. För IdrottOnline-utibldningar gäller därför följande:

Ni börjar med att benämna utbildningen efter målgrupp

 • IdrottOnline Klubb
 • IdrottOnline Förbund (om det t ex är en utbildning för SDF)

Sen rubricerar ni utifrån innehåll. Här har vi två huvudspår, "Hemsida" och "Administration". Hemsidesutbildningen riktar sig till webbredaktörer och administrationsutbildningen till de som ska jobba med medlemsregister, LOK-stöd, Idrottslyft, utbildningsmodulen, mm. Här är det viktigt att ni är tydliga med innehållsförteckning. Se hur de tänkta uppläggen är för respektive område här. Rubrikerna blir alltså:

 • Hemsida
 • Administration

Om ni fångat upp behov och efterfrågan som är mer specifik kring ett enskilt ämne så använder ni självklart det som rubrik. Exempel kan vara:

 • LOK-stöd
 • Idrottslyft
 • E-bokföring
 • Utbildningsmodulen

Därefter definierar man vilken nivå utbildningen är på:

 • Grund
 • Fortsättning
 • Tema

Några exempel skulle då kunna vara:

 • IdrottOnline Klubb – Hemsida – Grund
 • IdrottOnline Klubb – Administration – Fortsättning
 • IdrottOnline Klubb – Att kommunicera på webben – Tema

Det är också satt ett kostnadstak enligt följande:

 • 500 kr/deltagare på en tretimmarsutbildning
 • 4 000 kr/förening för en 3-4 timmarsutbildning på hemmaplan  

Angående Lärgruppsplaner så är dom framtagna i en och samma form.

Det ligger också mallar för inbjudningar på utbildarforumet på samma sida. Men numer lägger vi ju in dom i utbildningsmodulen och publicerar dom på våra webbar. Då ska man använda IdrottOnline-loggan.

Uppdaterad: 2016-06-07 16:05
Skribent: Anders Schough

Har du problem med
utbildar-/deltagarmiljö?

Support för utbildare:
Anders Schough

This is a mailto link
08- 699 61 39


Vill du ha kontakt med Förbundssupporten?

08- 699 61 40
(måndag-torsdag 12.00 - 15:00)

Skicka E-post


workshop